Izveštaj sa treće edukativne radionice “Pletenje – veze prošlosti i budućnosti”

Treća edukativna radionica je održana 25 i 26. decembra 2016.g. Novim učesnicama je predstavljen projekat i njegovi ciljevi. Na drugoj sesiji su učesnice imale za cilj da istraže simboliku ručnog rada i njegov značaj kao sredstva kreativnog izražavanja. Treća sesija je sadržala upoznavanje sa osnovnim pojmovima, kao što je to bio slučaj i na drugoj edukativnoj radionici. Sastavljen je rečnik osnovnih pojmova koji su uključeni u onlajn brošuru. Na poslednjoj sesiji učesnice su vežbale tehniku izrade prvih petlji. Na evaluaciji, učesnice su bile zadovoljne konceptom radionice i mogućnošću da se kreativno iskažu ali su se složile da je kratko trajalo i da se ovo može smatrati samo uvodom u temu. Radionica je zatvorena izložbom odabranih fotografija ručnih radova pristiglih na onlajn konkursu.